Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

annabigora
5999 3dc6
Reposted fromlittlefool littlefool viahazy hazy
annabigora
9622 2540
Reposted fromlenka024 lenka024 viahazy hazy
annabigora
5307 e914
Reposted fromusual usual viahazy hazy
annabigora
9394 e437 500
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viahazy hazy
annabigora
2874 7bf9
Reposted fromoutline outline viahazy hazy
annabigora
(32) tumblr
Reposted fromweightless weightless viahazy hazy
5138 13cd 500
Reposted frominvissiblee invissiblee viahazy hazy
annabigora
8885 6a53
Reposted fromtosiaa tosiaa viahazy hazy
3488 0662 500
Reposted fromtwice twice viahazy hazy
annabigora
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viahazy hazy
annabigora
4301 0e2c
Dinge, die ich vor meinem Tod noch machen muss #2
Reposted frombluephoenix bluephoenix viahazy hazy
annabigora
0373 3b9d
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viahazy hazy
annabigora
7956 949d 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viahazy hazy
annabigora
1881 f6e9
Reposted fromlove-autumn love-autumn viahazy hazy

December 25 2014

annabigora
#399
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viahazy hazy
annabigora
6059 4606
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahazy hazy
annabigora
Mamy  po 20 lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.
— truestorybro
Reposted fromlittlegray littlegray viahazy hazy
annabigora
0822 75b1
Reposted fromretaliate retaliate viaYOUR3K YOUR3K
annabigora
3404 309a
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaYOUR3K YOUR3K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl